Work Work….Work

Work Work....Work

Precis avslutat ett 4 timmars planeringsmöte! vi jobbar på med att utveckla staden är din konceptet, vi har uppdaterat projektbeskrivningen samt jobbat på en engelsk version som ni snart kommer se på hemsidan!! Nästa vecka ska finansierings ansökningar lämnas in till Allmänna arvsfonden samt Västra Götalandsregionens “Frispel”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s