Goda nyheter!!!!

Goda nyheter!!!!

Staden är din projektet har tillsamans med 22 andra spännande projekt från hela Europa blivit UTVALDA! att delta i Nantes creative generations! i Frankrike. Ett stort inspirations forum för projektledare som äger rum i Frankrike,
läs mer på http://www.nantescreativegenerations.eu/en/
Stort tack till Frilagret som tipsade oss!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s