Vad kan vi göra för att motverka segregationen i Göteborg?

– I kväll  den 25/7 kl. 17.30  på Röda Sten  kommer Anders Törnqvist och ger en kort föreläsning och sin syn på ämnet!
“Det sociala livet”
Anders Törnqvist, universitetslektor samt föreståndare vid Centrum för Urbana studier/Göteborgs universitet.

Anders presentation kommer att ge en bred introduktion till de sociala aspekterna av boende. Han har forskat om bland annat segregation, förorter och socialt liv i bostadsområden. Han är också en av författarna bakom rapporten Socialt blandat boende i Göteborg. Med inspiration från föredraget bygger vi vidare på Göteborgs kollektiva hus inne i Röda Sten Konsthall.

I samband med kvällens föreläsning kommer även Daniel Terres att presentera projektet ”Staden är din”, ett mobilt kulturhus som tar deltagaren till oupptäckta platser i sin egna stad. Projektet verkar för att med kreativitet bryta ner stadsdelarnas segregations-murar.

” Vi tror på att hela samhället har ett gemensamt ansvar för integration och därför använder vi oss av hela staden som arena”. 

Daniel Terres växte upp i norra Argentina och flyttade till Sverige som 19 åring. De senaste 5 åren har han arbetat inom ungdoms- och missbruksvården och varit engagerad i olika former av förändringsarbete i länder som Sverige, Brasilien och Mexico. Daniel arbetar idag i Göteborg som uppsökande utredare i ett projekt för Ung Kultur som finansieras av Trygg och Vacker Stad.

IMG_3392

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s