Figth racism now

Figth racism now

* Sverige räknas som ett av de tre EU-länder där risken att vara fattig och marginaliserad som utlandsfödd är som allra högst.

* Sedan 2008 har de främlingsfientliga hatbrotten generellt minskat med 6 procent, men de afrofobiska hatbrotten har ökat med 24 procent.

* 65% av svenskar har en negativ inställning till islam och att 25% anser att muslimer inte ska ha samma rättigheter som andra religionsutövare

* Inkomstklyftan mellan etniska svenskar och de med en bakgrund utanför västvärlden är större än mellan män och kvinnor.

* Sverige är ett av de i-länder där personer med utomeuropeisk bakgrund är som mest segregerade.

* Romer är en av de mest bostadssegregerade grupperna i Sverige och att detta främst har att göra med att de diskrimineras på bostadsmarknaden.

*Sannolikheten att bli kallad till en visning på en andrahandslägenhet är fem gånger större om man heter Maria Svensson än om man heter Ali Mohammad (all denna information hittas under Visste du att… på Fight Racism Now)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s