6 år sedan och på samma plats?

Denna artikel skrevs för snart 6 år sedan men det känns som att jag skrev den idag. Dock finns det skillnader mellan idag och 10 år sedan. Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti, hatbrott med rasistiska motiv har ökat lavinartad och den rasistiska retoriken har normaliserats och används i media såväl som i politiken. Idag hade jag också vägrat att använda den vita forskarvärldens begrepp “etnicitet” för att vem kan svara på frågan ”vilket etnicitet tillhör du?”

http://www.goteborgsfria.se/artikel/92671

Sverige – ett rasistiskt samhälle

Enligt en undersökning från 2007 av det nu nedlagda intergrationsverket, avvisar en majoritet av samhället bilden av Sverige som ett rasistiskt land. Nu undrar jag om de som svarade hade dålig insikt eller om rasismen var redan då folklig och alldaglig till den grad att de inte kunde se den, skriver Daniel Terres.

I dag sitter Sverigedemokraterna i riskdagen och det har blivit allt svårare att förneka den växande främlingsfientligheten i vårt samhälle. Den strukturella och vardagliga rasismen gör livet svårare för många i vårt samhälle. Dessa former av rasism är inget nytt fenomen som uppstod i samband med Sverigedemokraternas frammarsch men är ett etablerat förhållningssätt mot alla de som inte delar majoritetens etniska bakgrund och värderingar.

Sverige är en av de europeiska länder med tydligast segregationsmönster inom bostads- och arbetsmarknaden, vilket bekräftas av en OECD- (Organisation for Economic Co-operation and Development ) rapport från 2007. Segregationen existerar i dag i alla samhällsområden och påverkar människornas liv i större utsträckning än vad vi är beredda att acceptera.

I områden som Bergsjön, Rosengård och Rinkeby lämnar cirka 40- 50 procent årskurs nio utan fullständiga betyg och cirka 35 procent av ungdomarna som har passerat skolåldern saknar arbete, vilket gör dessa ungdomar till en förlorad generation.  När vi särbehandlar, stigmatiserar och marginaliserar vissa grupper, kväver vi också deras framtidshopp och undergräver deras möjlighet att lyckas i samhället.

I Integrationsverkets rapport från 2007 visas att tre av tio svenskar vill systematiskt diskriminera invandrare när det gäller tillgång till jobb, bostäder och bidrag samt att cirka 40 procent trodde att personer med en annan etnisk bakgrund än den svenska alltid kommer att behandlas sämre. I dag är jag en del av en kvalificerad arbetsmarknad, svensk medborgare och arbetar för den svenska välfärden men kallas fortfarande av vissa för blatte, gangster och svartkalle på grund av min etnicitet och för att jag bor i förorten.

Visst finns det rasism i detta land som jag älskar så mycket. Håller ni med? Därför måste vi öppna ögonen och inse att om vi fortsätter att förminska och behandla varandra som etniska subjekt istället för likvärdiga medborgare kommer vårt samhälle att fortsätta att präglas av ett socialt underskott.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s