Portfolio

Alla vi som arbetar i organisationen besitter tillsammans mer än 15 års erfarenhet av att driva projekt samt evenemang inom dans, street art och andra former av uttryck inom urban kultur.

Vi tror på förändringskraften som finns bakom urbana uttryck som ett sätt att kommunicera, skapa möten och förändra staden. I vårt arbete väljer vi att ha fokus på emotioner, upplevelser och socialt ansvar, för att vi är övertygade att det finns få saker som är mer värda att satsa på än en mänskligare Göteborg för alla.

stadenardin@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s